آساره

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

آساره

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

آساره

چشم هایم را میبندم شاید خودم را درونم یافتم

بایگانی
نویسندگان

شما هم بشنوید

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ب.ظ

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۱

هیچی

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۱ ق.ظ

گاهی به این فکر میکنم که اگه ازینجا هم برم چی میشه ؟

هیچی ...
من چطوری جواب بدم ناشناس طور ؟ 

هیج جا هیچی نیست که 

۷ نظر ۲۵ تیر ۹۷ ، ۰۱:۴۱